ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 075-290802 โทรสาร 075-290803

Email : office@nayongtai.go.th

 
 
.