การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศ อบต. เรื่อง วินัย ข้อห้าม และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กรกฏาคม 2563
 
 
 
 
.