การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คำสั่ง ที่ 146/2557 ลงวันที่ 24 เม.ย. 2562 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 กรกฏาคม 2563
 
 
 
 
.