ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.056-004 สายบ้านโคกถิน-บ้านหัวเขา หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2563
 
 
 
 
.